• พันตรี  พระจำเริญพลรบ ( แฐม  จารุจินดา )
  • ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ จารุจินดา)
  • คุณเติม  จารุจินดา
  • คุณเอื้อ  จารุจินดา