หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ (แป๊ะ จารุจินดา) และคุณเปลี่ยน จารุจินดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 9 คน
หลวงอุปการโกษากร เดิมรับราชการในกรมสรรพากร สมัยมหาอำมาตย์โทพระยาอินทรมนรีศรีจันทรกุมาร (มิสเตอร์ เอฟ.เอส.ไยส์) ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
หลวงอุปการโกษากร มีภรรยา 2 คน
1. คุณเง็ก  (วราห์สิน) มีบุตรธิดา 3 คน
2. ม.ล.หญิงแสร์ (ดารากร) มีบุตร 3 คน)

(ไม่มีหลักฐานปีเกิดและปีมรณะกรรม)