อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง จารุจินดา ) เดิมชื่อ สำลี เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณเปลี่ยน เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 11 ปีขาล พ.ศ. 2421 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน
มีพี่น้องร่วมบิดา 9 คน รับราชการอยู่ในกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีภรรยา 2 คน

  • คุณแดง ( จารุจินดา ) มีธิดา 1 คน
  • คุณปรุง  ( โอชาโย ) มีธิดา 1 คน

หลวงสิทธิพัฒนการี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2503 รวมอายุได้ประมาณ 82 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดลำปาง