ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1263 ตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2444 ที่บ้านตำบลมหานาค อำเภอนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( ตาบ บูรณศิลปิน) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน คือ

1. (ช) คุณชื้น  จารุจินดา
2. (ช) คุณชิด  จารุจินดา
3. (ญ) คุณนารี  จารุจินดา
4. (ช) ขุนสิริบุรานุการ  (ชัชย์  จารุจินดา)
5. (ช) คุรวิเชียร  จารุจินดา
6. (ญ) คุณจงกล  จารุจินดา

ได้ทำการสมรสกับ นางลูกอินทร์ จารุจินดา (ลูกอินทร์ ชื่อเบิกบาน) บุตรเรือโทท้วม และ นางเยื้อน  ชื่นเบิกบาน  มีบุตรและธิดา 9 คน คือ

1.  นางศุภวัลย์  จารุจินดา
2.  นางจันทิพา  เอี่ยมสะอาด
3.  พันโท ปาจรีย์  จารุจินดา
4.  นางศรีรัช  จารุจินดา
5.  นางอัจฉรา  เนตรสุวรรณ
6.  นางผกาวัลย์  ทองศิริ
7.  พันเอก สันธยา  จารุจินดา
8.  นายมาริษ  จารุจินดา
9.  จ่าสิบเอก พิทยา  จารุจินดา

          มีบุตรอันเกิดจาก นางปฐม เอมรัตน์ 2 คน คือ
1.  รวมขวัญ  จารุจินดา
2.  ลลัลนา   จารุจินดา

          มีบุตรอันเกิดจาก นางบุญมาก  น้อยยอดยิ่ง  4 คน คือ
1.  ศิริบุล  จารุจินดา
2.  สุนทรี  จารุจินดา
3.  ใจสมาน  จารุจินดา
4.  สืบศักดิ์  จารุจินดา

การศึกษา
- ได้เริ่มเข้าศึกษาที่วัดท่าพาณิชย์  ตำบลปากแพรก อำเภอกบินทร์บุรี
- พ.ศ.2457 - 2460 เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
- 2462 สอบไล่ได้สำรองปลัดอำเภอ

รับราชการทหารประจำการ
สังกัดตำรวจภูธร อำเภอกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2465
ปลดประจำการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2467

เข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2461    เป็นเสมียนมหาดไทย มณฑลปราจีน
 • พ.ศ. 2462    เป็นอักษรเลข จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. 2467    เป็นปลัดซ้ายอำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2467    เป็นปลัดขวาอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. 2470    เป็นปลัดขวาอำเภอกบินทร์บรี
 • พ.ศ. 2471    เป็นผู้รั้งเลขานุการมณฑลนครไชยศรี
 • พ.ศ. 2472    เป็นเลขานุการมณฑลนครไชยศรี
 • พ.ศ. 2475    เป็นผู้รั้งนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2475    เป็นนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2478    เป็นนายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2480    เป็นนายอำเภอบุคคโล  จังหวัดธนบุรี
 • พ.ศ. 2481    เป็นนายอำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร
 • พ.ศ. 2482    เป็นปลัดจังหวัดตาก
 • พ.ศ. 2488    เป็นนายอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2490    เป็นนายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2491    เป็นนายอำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2492    เป็นนายอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ.2493     เป็นนายอำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี

        ยศ

 • พ.ศ. 2471    รองอำมาตย์ตรี
 • พ.ศ. 2473    รองอำมาตย์โท

  ยศพิเศษ
 • พ.ศ. 2462    พลเสือป่า
 • พ.ศ. 2463    ว่าที่น่ายหมู่ตรี
 • พ.ศ. 2464    นายหมู่ตรี

  บรรดาศักดิ์
 • พ.ศ. 2474    ขุนสิริบุรานุการ

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ. 2474    เหรียญที่ระลึกฉลองพระนคร 150 ปี
 • พ.ศ. 2478    เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2480    จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2483    จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

  ถึงแก่อนิจกรรม
            ขุนสิริบุรานุการ ( ชัชย์  จารุจินดา ) ได้เริ่มป่วยโดยมีลักษณะบวมที่คอด้านซ้าย อาการอ่อนเพลียมาก ได้เริ่มเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลสมเด็จ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2526 แพทย์ได้ให้การรักษาเป็นอย่างดี แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น เพราะไม่สามารถให้อาหารทางปากได้ อาการจึงมีแต่ทรงกับทรุดตลอดมา การแพร่เชื้อของโรค ได้ขยายตัวไปตามร่างกายทั่วไป หมดความสามารถของแพทย์ที่จะรักษาได้ แพทย์จึงได้พยายามประคับประคองไม่ให้ท่านได้รับทุกขเวทนาเกินไป และถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526  เวลา 05.00 น.