พันตรี  พระจำเริญพลรบ ( แฐม  จารุจินดา ) เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลโท พลเรือตรีพระยาเทพอรชุน ( เจ๊ก จารุจินดา ) และคุณหญิงสาย  เทพอรชุน ( จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2422 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 1 คน
ขณะเมื่ออายุได้ 8 ปี ( พ.ศ. 2431 ) ท่านผู้บิดา ได้นำตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร ) และเข้ารับการศึกษานโรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อ 19 สิงหาคม 2438
พ.ศ. 2443   เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ตำแหน่งนักเรียนนายร้อย
พ.ศ. 2445  รับพระราชทานยศนายร้อยตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ. 2448  ลาอุปสมบท 3 เดือน เลื่อนยศเป็นนายร้อยโท ย้ายรับตำแหน่งนายทหารคนสนิทผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ( ลำปาง )
พ.ศ. 2450  เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ 4 กรมทหารราบที่ 8 ( ลำปาง )
พ.ศ. 2451  เลื่อนยศเป็นนายร้อยเอก ย้ายมารับตำแหน่งปลัดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และเป็นราชองค์รักษ์เวร
พ.ศ. 2452  รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงไกรเทพ
พ.ศ. 2454  ไปดำรงตำแหน่งปลัดกองพลทหารบกที่ 5 ( นครราชสีมา )
พ.ศ. 2455  เลื่อนยศเป็นนายพันตรี และเป็นเสนาธิการกองพลที่ 3 ( อยุธยา ) และราชองค์รักษ์เวร
พ.ศ. 2456 ย้ายไปเป็นหัวหน้าแผนกที่ 3 กรมยุทธศาสตร์ทหารบก
5 สิงหาคม 2456  ท่านผู้บิดาถึงแก่อนิจกรรม ในเดือนตุลาคม 2456 ได้ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุนรับเบี้ยหวัดอยู่ 7 ปี 7 เดือน
พ.ศ. 2464 ได้กลับเข้ารับราชการอีก ในกองทัพน้อยทหารบกที่ 3 และเป็นราชองค์รักษ์เวร
พ.ศ. 2467  เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระจำเริญพลรบ
พ.ศ. 2469  ลาออกจากประจำการ เป็นนายทหารกองหนุนสังกัดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รับบำนาญ
พ.ศ. 2472  กลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดกรมกองลหุโทษ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2474  เปลี่ยนตำแหน่งเป็น ปลัดกรมกองมหันตโทษ ได้รับพราชทานยศเป็นอำมาตย์ตรี
14 พฤศจิกายน 2477 ออกจากราชการ เพราะยุบเลิกตำแหน่ง รับบำนาญ
พันตรี พระจำเริญพลรบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มและเหรียญ ดังนี้
6 ตุลาคม 2446            เหรียญทวีธาภิเศก
21 พฤศจิกายน 2451      เหรียญรัชมังคลาภิเศก
16 ธันวาคม 2451        เหรียญรัชมงคล
1 ธันวาคม 2454          เหรียญบรมราชาภิเษก ร.6
10  พฤศจิกายน 2456   ตติยะจุลจอมเกล้าสืบสกุล
4 ธันวาคม 2464           เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
18 กันยายน 2465         เข็มข้าหลวงเดิม
5 กุมภาพันธ์ 2465        จตุรถาภรณ์มงกุฎสยาม
30 ธันวาคม 2466        เหรียญรัตนาภรณ์ ร.6
25 กุมภาพันธ์ 2468     เหรียญบรมราชาภิเษก ร. 7
6  ธันวาคม 2469         เหรียญจักรมาลา

     พันตรีพระจำเริญพลรบ มีภรรยา 4 คน
คุณน้อม ( จารุจินดา ) มีบุตร 1  คน
คุณเผื่อน ( วราห์สิน )  มีบุตร 3 คน
คุณมาลี ( คิวน์ตระกูล ) มีบุตร 1 คน
คุณอ้ม ( ณ ลำปาง )    มีธิดา 1 คน
พันตรี พระจำเริญพลรบ หลังจากออกจากราชการครั้งสุดท้ายมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบที่บ้านถนนทรัพย์ อำเภอบางรัก กรุงเทพฯ อันเป็นแผ่นดินของท่านเองเป็นเวลากว่า 25 ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 รวมอายุได้ 77 ปี 4  เดือน 14 วัน ได้รับพระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2502 ณ เมรุวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร