คุณเอื้อ  จารุจินดา เป็นบุตรพันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา ) และคุณเผื่อน จำเริญพลรบ (วราห์สิน) เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2456 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน และพี่น้องร่วมบิดา 3 คน
คุณเอื้อ จารุจินดา ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนประถมวัดหัวลำโพง จนจบชั้น ป.3 จึงไปเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมแล้ว ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จเป็นธรรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นปี 2482
ประวัติการรับราชการ
20 เมษายน 2483 อัยการฝึกหัด กองคดี กรมอัยการ
10 ตุลาคม 2483 อัยการผู้ช่วย จังหวัดนครราชสีมา
15 มกราคม 2486 อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
1 กุมภาพันธ์ 2490 อัยการจังหวัดกระบี่
30 พฤษภาคม 2495 อัยการจังหวัดจันทบุรี
1 เมษายน 2508 อัยการเอกประจำกรม กองวิชาการ กรมอัยการ
1 มกราคม 2513 ลาออกจากราชการ รับบำนาญ

          คุณเอื้อ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน
คุณบุญชมัย  ( ณ ลำปาง ) มีบุตร 1 คน
คุณประภา (ลิ้ม)  มีบุตรและธิดา 2 คน
          คุณเอื้อ จารุจินดา ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2526 รวมสิริอายุได้ 70 ปี 4 เดือน 9 วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2527 ณ เมรุวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร.