พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น  จารุจินดา ) เป็นบุตร ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม  จารุจินดา ) มารดาไม่ทราบชื่อ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2420 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 1 คน พี่น้องร่วมบิดา 1 คน
แรกเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2436 สอบไล่ได้ชั้นสูงสุด เป็นที่ 10 ในปี พ.ศ. 2440
31 กรกฎาคม 2442      ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยตรี
8 กรกฎาคม 2445        ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท
23 พฤษภาคม 2446     ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก
พฤษภาคม 2448       เป็นปลัดกองโรงเรียนทหารบก
10 ตุลาคม 2448          ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสำแดงฤทธิรงค์
21 กันยายน 2449        ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น นายพันตรี
เมษายน 2451         เป็นปลัดกรมบัญชาการทหารบก มณฑลพายัพ
เมษายน 2452         เป็นเสนาธิการกองพลที่ 8 มณฑลพายัพ
พฤษภาคม 2453       เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ 7
ตุลาคม 2454           เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ 15
มีนาคม 2455           เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ 10
29 พฤษภาคม 2456     ได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันโท
พฤศจิกายน 2457      เป็นผู้บังคับกรมทหารบกราบที่ 20
26 เมษายน 2458        ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสำแดงฤทธิรงค์
กรกฎาคม 2460        ออกจากประจำการเป็นกองหนุนเบี้ยหวัด สังกัดกรมจเรทหารบก และการปืนเล็กกล
เมษายน 2471          เป็นนายทหารกองหนุนเบี้ยหวัด สังกัดกรมจเรทหารราบ เพราะยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงกรมกองทหาร
1 เมษายน 2472           เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัดกรมจเรทหารราบ ( เหตุเพราะอายุเกินกำหนดตามประมวลข้อบังคับ )
1 สิงหาคม 2475          เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัดกองบังคับการทหารบก กรุงเทพฯ(เพราะเปลี่ยนแปลงรูปโครงการกระทรวงกลาโหม )
1 เมษายน 2481                    เป็นนายทหารพ้นราชการ ( ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยอายุเกินกำหนดนายทหารนอกราชการ )
พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ได้ทำการสมรสกับ คุณเจริญ ( เงินโอภาส ) มีบุตรและธิดา 5 คน
พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการและปอดอักเสบ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2488 รวมอายุประมาณ 68 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ  ในปี พ.ศ. 2488  (ประมาณเดือนกรกฎาคม )