พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ( หยู่   จารุจินดา ) เป็นบุตร เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร  จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2430 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 10 คน
ประวัติรับราชการ สอบถามทายาทแล้วหาไม่ได้ ทราบแต่เพียงว่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เคยรับราชการตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ 3 ( ลพบุรี ) และครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 ( บางซื่อ ) และเป็นราชองค์รักษ์เวรในรัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ออกจากราชการรับบำนาญเมื่อ พ.ศ. 2475
พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ได้สมรสกับคุณวงษ์ (สงวนวงษ์ ) มีบุตรและธิดา 4 คน
ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2485 อายุได้ 55 ปี และทราบว่าได้รับพระราชทานเพลิงศพที่วัดประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี เท่านั้น